Gabriel Chifu (vicepreşedinte)

Gabriel Chifu (vicepreşedinte)

gabriel_chifu.jpg
Gabriel Chifu

Gabriel Chifu – poet şi prozator.
Născut la 22 martie 1954, în oraşul Calafat.
A absolvit Colegiul Carol I din Craiova (clasa specială de matematică), în 1973 şi Facultatea de Electrotehnică, Secţia Automatizări şi Calculatoare, din acelaşi oraş, în 1979.


Între anii 1985 şi 2009 a lucrat la revista „Ramuri“ din Craiova, ca redactor, până în 1991 şi apoi ca redactor-şef, până în 2010.
Este membru al U.S.R. (din 1980) şi al P.E.N. Romanian Center (din 2002).
Între 2005 şi 2009 a fost Secretar al Uniunii Scriitorilor din România şi membru în Comitetul Director.
Actualmente, este Vicepreşedintele Uniunii Scriitorilor din România. Este director executiv la revista „România literară“.

A publicat în majoritatea revistelor literare din ţară. Scrierile sale au apărut în antologii şi reviste din Anglia, Franţa, China, Italia, Serbia, Grecia, Statele Unite, Haiti, Belgia, Cehia, Israel şi altele. I-au fost traduse două volume de versuri în engleză şi maghiară.O dramatizare a romanului său, Relatare despre moartea mea, i s-a pus în scenă la Teatrul Românesc din Voivodina (Vârşeţ). O traducere a romanului său, Cartograful puterii, a apărut în China, în vara anului 2012. O antologie din poezia sa, sub titlul Peștele mai mare decât râul, a apărut în Serbia la Novi Sad, în 2016. De asemenea, Romanul Povestirile lui Cesar Leofu a apărut în traducere spaniolă la Editura Albert Editor (Madrid, Spania, 2017) și la Editura El Aleph (Buenos Aires, Argentina, 2017). 


Este autorul următoarelor cărţi:


Poezie:
- Sălaş în inimă, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1976.
- Realul eruptiv, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1979
- O interpretare a Purgatoriului, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1982
- Lamura, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1983
- Omul neţărmurit, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1987
- Povestea ţării latine din Est, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1994
- La marginea lui Dumnezeu, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1998
- Bastonul de orb, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2003
- Lacătul de aur, antologie, postfaţă de Dan Cristea, Colecţia Hyperion, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2004
- O sută de poeme, antologie, prefaţă de Nicolae Manolescu, Ed. Ramuri, 2006
- Însemnări din ţinutul misterios, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2011
- Ploaia trivalentă, antologie, prefaţă de Dan Cristea, Ed. Brumar, 2015
- Papirus, antologie, Ed. Paralela 45, 2015

Proză:
- Unde se odihnesc vulturii, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1987
- Valul şi stânca, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1989
- Maratonul învinşilor, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1997
- Cartograful puterii, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2000
- Povestirile lui Cesar Leofu, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2002
- Visul copilului care păşeşte pe zăpadă fără să lase urme sau Invizibilul, descriere amănunţită, Editura Polirom, 2004
- Relatare despre moartea mea sau Eseu despre singurătate, Editura Polirom, 2007
- Fragmente din năstruşnica istorie a lumii de gabriel chifu trăită şi tot de el povestită, Ed. Ramuri, 2009
- Punct şi de la capăt, Editura Polirom, Bucureşti, 2014- Ploaia de trei sute de zile, Editura Cartea Românească, 2017


A primit de mai multe ori Premiul Uniunii Scriitorilor din România: pentru debut (Sălaş în inimă), în 1976; pentru roman (Maratonul învinşilor), în 1997 şi pentru poezie în două rânduri (La marginea lui Dumnezeu, în 1998 şi Însemnări din ţinutul misterios, în 2011). Acest volum a fost distins şi cu premiul CARTEA ANULUI 2011 de către ARIEL. 


De asemenea, a fost nominalizat de 3 ori pentru Premiul Uniunii Scriitorilor din România şi s-a recuzat, cu volumele: Visul copilului care păşeşte pe zăpadă fără să lase urme sau Invizibilul, Fragmente din năstruşnica istorie a lumii de gabriel chifu trăită şi tot de el povestită şi Punct şi de la capăt.

A mai primit: premiul Filialei Craiova a U.S.R. (în 1983 şi 1994); premiul de haiku al Comunei Literare Vârşeţ-Serbia (1987); Premiul de poezie al C.C. al U.T.C. (pentru volumul „Lamura“), premiul I pentru poezie al revistei „Amfiteatru“ (1975), premiul revistei „Luceafărul“ (1976), premiul revistei „Convorbiri Literare“ (2000), premiul revistei „Tomis“ (2001), premiul revistei „Poesis“ (2003); premiul de excelenţă „Laurenţiu Ulici“ al Fundaţiei „Luceafărul“ (2004), premiul de poezie „Virgil Mazilescu“ (2010), premiul de excelenţă „Radu G. Ţeposu“, acordat de Filiala Piteşti a U.S.R. (2010).

A câştigat prima ediţie a Turnirului de Poezie (Premiul „Cununa de lauri de la Muntele Olimp“, 2011).

Pentru cartea Punct şi de la capăt (Editura Polirom) a primit Premiul de Proză al revistei Convorbiri literare – 2014, Premiul „Cel mai bun roman al anului 2013-2014“, acordat de juriul Colocviului Naţional de Proză (Alba Iulia, 2014) şi Premiul CARTEA ANULUI 2014, acordat la prima ediţie a FestLit Cluj.

Este cetăţean de onoare al municipiului Calafat și al municipiului Petroșani. Este distins cu titlul Meritul Cultural în grad de comandor.

În noiembrie 2017, juriul premiilor Scriitorii anului l-a desemnat Scriitorul anului, pentru romanul Ploaia de trei sute de zile.

Despre poezia lui Gabriel Chifu au scris de-a lungul anilor: Nicolae Manolescu, Ştefan Aug. Doinaş, Dan Cristea, Gheorghe Grigurcu, Gabriel Dimisianu, Mihai Zamfir, Alex Ştefănescu, Ion Pop, Irina Petraş, Mircea Mihăieş, Constanţa Buzea, Eugen Simion, Ioan Holban, Mircea Bârsilă, Traian T. Coşovei, Ştefan Borbély, Mircea Martin, Ioana Bot, Marian Drăghici, Iulian Boldea, Simona Grazia Dima, Lucian Alexiu, C. M. Popa, Maria Ana Tupan, Gheorghe Mocuţa, Lucian Alecsa, Horia Gârbea, Vasile Dan, Ion Bogdan Lefter, Viorel Mureşan, Gabriel Coşoveanu, Paul Aretzu, Bucur Demetrian, Dumitru Chioaru, Ion Dur, Radu Voinescu, Răzvan Voncu, Gabriela Gheorghişor, Daniel Cristea-Enache, Cosmin Ciotloş, Raluca Dună, Ioan Moldovan, Simona Vasilache, Gabriel Nedelea şi mulţi alţii.

Arhiva