Gabriel Chifu (vicepreşedinte)

Gabriel Chifu (vicepreşedinte)

gabriel_chifu.jpg
Gabriel Chifu

Gabriel Chifu – poet şi prozator

Născut la 22 martie 1954, în oraşul Calafat.

A absolvit Colegiul Carol I din Craiova (clasa specială de matematică), în 1973 şi Facultatea de Electrotehnică, Secţia Automatizări şi Calculatoare, din acelaşi oraş, în 1979.
Între anii 1985 şi 2010 a lucrat la revista „Ramuri“ din Craiova, ca redactor, până în 1991 şi apoi ca redactor-şef, până în 2010.

Este membru al U.S.R. (din 1980) şi al P.E.N. Romanian Center (din 2002).

Între 2005 şi 2009 a fost Secretar al Uniunii Scriitorilor din România şi membru în Comitetul Director.

Din 2009 este Vicepreşedintele Uniunii Scriitorilor din România. Din 2010, este directorul executiv al revistei „România literară“.

A publicat în majoritatea revistelor literare din ţară. Scrierile sale au apărut în antologii şi reviste din Anglia, Franţa, China, Italia, Serbia, Grecia, Statele Unite, Haiti, Belgia, Cehia, Israel şi altele. I-au fost traduse două plachete de versuri în engleză şi maghiară.

O dramatizare a romanului Relatare despre moartea mea, i s-a pus în scenă la Teatrul Românesc din Voivodina (Vârşeţ). O traducere a romanului Cartograful puterii a apărut în China, în vara anului 2012.

Este autorul următoarelor cărţi:

Poezie:


Sălaş în inimă, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1976.
Realul eruptiv, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1979
O interpretare a Purgatoriului, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1982
Lamura, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1983
Omul neţărmurit, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1987
Povestea ţării latine din Est, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1994
La marginea lui Dumnezeu, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1998
Bastonul de orb, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2003
Lacătul de aur, antologie, postfaţă de Dan Cristea, Colecţia Hyperion, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2004

O sută de poeme, antologie, prefaţă de Nicolae Manolescu, Ed. Ramuri, 2006

Însemnări din ţinutul misterios, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2011

Ploaia trivalentă, antologie, prefaţă de Dan Cristea, postfaţă de Răzvan Voncu, Ed. Brumar, 2015

Proză:


– Unde se odihnesc vulturii, roman, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1987
– Valul şi stânca, roman, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1989
– Maratonul învinşilor, roman, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1997
– Cartograful puterii, roman, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2000
– Povestirile lui Cesar Leofu, roman, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2002
– Visul copilului care păşeşte pe zăpadă fără să lase urme sau Invizibilul, descriere amănunţită, roman, Editura Polirom, 2004

Relatare despre moartea mea sau Eseu despre singurătate, roman, Editura Polirom, 2007

Fragmente din năstruşnica istorie a lumii de gabriel chifu trăită şi tot de el povestită, proze, Ed. Ramuri, 2009

Punct şi de la capăt, roman, Editura Polirom, Bucureşti, 2014

A primit de mai multe ori Premiul Uniunii Scriitorilor din România: pentru debut (Sălaş în inimă), în 1976; pentru roman (Maratonul învinşilor), în 1997; pentru poezie, în două rânduri – La marginea lui Dumnezeu, în 1998 şi Însemnări din ţinutul misterios, în 2011. Acest volum din urmă a fost distins şi cu premiul CARTEA ANULUI 2011 de către ARIEL.

De asemenea, a fost nominalizat de 3 ori pentru Premiul Uniunii Scriitorilor din România şi s-a recuzat, cu volumele: Visul copilului care păşeşte pe zăpadă fără să lase urme sau Invizibilul, descriere amănunţită, Fragmente din năstruşnica istorie a lumii de gabriel chifu trăită şi tot de el povestită şi Punct şi de la capăt.

A mai primit premii de poezie în liceu şi în anii studenţiei. Alte premii: premiul Filialei Craiova a U.S.R. (în 1983 şi 1994); premiul de haiku al Comunei Literare Vârşeţ-Serbia (1987); Premiul de poezie al C.C. al U.T.C. (pentru volumul „Lamura“, 1983), premiul I pentru poezie al revistei „Amfiteatru“ (1975), premiul revistei „Luceafărul“ (1976), premiul revistei „Convorbiri Literare“ (2000), premiul revistei „Tomis“ (2001), premiul revistei „Poesis“ (2003); premiul de excelenţă „Laurenţiu Ulici“ al Fundaţiei „Luceafărul“ (2004), premiul de poezie „Virgil Mazilescu“ (2010), premiul de excelenţă „Radu G. Ţeposu“, acordat de Filiala Piteşti a U.S.R. (2010). A câştigat prima ediţie a Turnirului de Poezie (Premiul „Cununa de lauri de la Muntele Olimp“, 2011).

Pentru cartea Punct şi de la capăt (Editura Polirom) a primit Premiul de Proză al revistei Convorbiri literare – 2014, Premiul „Cel mai bun roman al anului 2013-2014“, acordat de juriul Colocviului Naţional de Proză (Alba Iulia, 2014) şi Premiul CARTEA ANULUI 2014, acordat la prima ediţie a Festivalului Naţional de Literatură, FestLit Cluj.

A primit Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu“ – OPERA OMNIA pe anul 2014, Botoşani.

Este cetăţean de onoare al municipiului Calafat şi al municipiului Botoşani. Este distins cu titlul Meritul Cultural în Grad de Comandor.

Despre poezia lui Gabriel Chifu au scris de-a lungul anilor: Nicolae Manolescu, Ştefan Aug. Doinaş, Dan Cristea, Gheorghe Grigurcu, Gabriel Dimisianu, Mihai Zamfir, Alex Ştefănescu, Ion Pop, Irina Petraş, Mircea Mihăieş, Constanţa Buzea, Eugen Simion, Ioan Holban, Mircea Bârsilă, Traian T. Coşovei, Ştefan Borbély, Mircea Martin, Ioana Bot, Marian Drăghici, Iulian Boldea, Simona Grazia Dima, Lucian Alexiu, C. M. Popa, Maria Ana Tupan, Gheorghe Mocuţa, Lucian Alecsa, Horia Gârbea, Vasile Dan, Ion Bogdan Lefter, Viorel Mureşan, Gabriel Coşoveanu, Paul Aretzu, Bucur Demetrian, Ştefan Vlăduţescu, Dumitru Chioaru, Ion Dur, Radu Voinescu, Răzvan Voncu, Gabriela Gheorghişor, Daniel Cristea-Enache, Cosmin Ciotloş, Raluca Dună, Ioan Moldovan, Simona Vasilache, Gabriel Nedelea, Al. Cistelecan şi alţii.

Arhiva